Кръгла маса „Партньорства за интелигентно ползване на лечебните растения”

В дискусията „кръгла маса” участваха представители на всички целеви групи на Проекта:  билкозаготвители, производители на крайни продукти от билки, фермери, неправителствени организации, експерти от институтите по органична химия и по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, от Националната служба за защита на природата в Министерството на околната среда и водите, Регионалната инспекция по околна среда и води и Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан”.

128_P1180002Модератор бе Марк Редман, експерт от Великобритания,  който над 20 години работи с България и добре познава проблемите на сектора, институциите и европейските програми. Марк представи веригата за преработка и добавяне на стойност към билките и същността на партньорството като подход за решаване на общи проблеми. Въвлече активно всички участници като ги покани да оформят малки групи и всяка от тях да обсъди последователно следните теми:

 • Етапи на добавянето на стойност при избран вид лечебно растение и продукти от него, от събирането до крайните продукти;
 • Проблеми в процеса на добавяне на стойност;
 • Възможности за решаването им чрез партньорство.

След обсъждане на темите, всяка от шестте малки групи представи резултатите от работата си и отговори на въпросите на останалите групи.

Записите на обобщените резултати бяха подредени по веригата за добавяне на стойност на бялата дъска в залата и Марк Редман ги анализира, с активното участие на всички. Открои се следното:

 • Krugla masa_132_p1180008Повечето проблеми и възможности за решаването им чрез партньорства са за първичната преработка, т.е. началната брънка от веригата за добавяне на стойност. Това не учуди никого, защото България като ресурсна страна, изнася над 90% от билките си на тази фаза. Последващите етапи на преработка и производството на крайни продукти стават главно извън страната.
 • Липсва политическа воля, интерес от страна на държавата и държавно финансиране за развитие на сектора;
 • Слаба е връзката между науката за преработка на български билки и развойната дейност на билкови препарати за козметика, лекарства, хранителни добавки, инсектициди, аромати и т.н.
 • Сериозен и често срещан проблем е набавянето на качествена суровина. Причините са: недостиг на квалифицирана работна ръка; трудности при обучаване на събирачи; неспазване на правилата за събиране и първична обработка на билки.
 • Липсата на обмен на информация, работа в мрежа и сдружаване между звената по веригата на добавяне на стойност затруднява всички в сектора.
 • Липсва актуална информация за състоянието на находищата и количеството на ресурсите от различните видове лечебни растения;
 • Няма информация и обратна връзка от потребителите на суровина в страната за това какво и в какви количества търсят. Нужна е вътрешна „борса за билки”;
 • Спекулата с цени лишава от доходи всички по веригата, особено събирачите и малките доставчици на  билки.

Ето и графичното представяне на работата на отделните групи

Очертаха се възможности за партньорства за:

 • Оценка на ресурсите от лечебни растения;126_P1180044
 • Прилагане на правилата за събиране на билки от дивата природа и култивирано производство;
 • Осигуряване на чиста от пестициди и други замърсители обработваема земя и естествени находища;
 • Създаване на капацитет за изследване и гарантиране на качеството на билките и продуктите от тях;
 • Въвеждане на високи технологии и иновации;
 • Обмен на информация и изграждане на информационна система по веригата на добавяне на стойност;
 • Маркетинг и осигуряване на пазари.

Основен извод от общата работа и времето прекарано заедно бе, че решаването на проблеми чрез успешни партньорства зависи от добрата воля и отговорност на всеки. Личните качества и връзки имат решаващо значение у нас! Затова си обещахме да ги поддържаме и да запазим положителната енергия и приятелския дух, които се възцариха в зала „Липов цвят” на Панаира на българските билки в Аграрен университет, Пловдив на 7 ноември 2015.

Екипът на Фондация „Информация и природозащита” подготвя предложения към отговорните институции за опазване, устойчиво управление и интелигентно ползване на ресурсите от лечебни растения. Участниците в Кръглата маса са поканени да се включат в застъпническата кампания на Фондацията.